İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Yapı denetim'de teknik müşavirlik dönemi başlıyor

Yapı denetim'de teknik müşavirlik dönemi başlıyor

Yapı denetim'de teknik müşavirlik dönemi başlıyor

Van depreminin ardından yeniden gündeme gelen yapı denetimiyle ilgili suistimallerin önüne geçmek için yeni düzenleme geliyor. Taslak halindeki düzenlemeye göre ‘yapı denetim firmaları’nın yerini teknik müşavirlik kuruluşları alacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı taslakla denetimi yapacak teknik müşavirlik kuruluşlarının görevlerini müteahhidin etkisinde altında kalmadan yapabilmesi amaçlanıyor. Taslak şu yenilikleri getiriyor:
Denetimle yapım ayrılıyor
 Teknik müşavirlik firmaları yapı denetiminin yanı sıra uluslararası müşavirlik sisteminde olduğu gibi yapım işlerine karışamayacak.
Müşavirlik kuruluşları, laboratuar kuruluşları ve ilgililer yapı malzemesi üretim ve satış faaliyetleri dahil yapım işiyle iştigal edemeyecek.
Teknik müşavirlik kuruluşları, müellifliğini yaptıkları projelerin proje denetimi işini ve kendilerine, ortaklarına, denetçi mimar ve mühendislerine, kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarına ait yapıların proje denetimi ve yapı denetimi işini üstlenemeyecek.
İnşaatla uğraşmayacaklar
 Teknik müşavirlik kuruluşlarının, ortaklarının, denetçi mimar ve mühendisleriyle kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının, inşaat müteahhitliği ve alt müteahhitliği üstlenmeleri ve yapı malzemesi üretim ve satış faaliyetleri dahil inşaat işleri ile ilgili olarak ticarî faaliyette bulunmaları yasaklanacak.
Cezalar ağırlaştırılıyor
 Teknik müşavirlik kuruluşlarından ve elemanlarından öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmedikleri İl Yapı Denetim Komisyonu’nca tespit edilenlere, fiil ve hallerinin durumuna göre, yeni iş almaktan men ve izin belgesi iptalinin yanı sıra idari para cezaları verilecek. Dava açma yoluna gidilebilecek. Kamu yapılarının denetiminde yapım faaliyetinden ayrı olarak müteahhide bağlı olmaksızın idarenin denetime yönelik müşavirlik hizmetini bakanlıkça denetim izni verilen teknik müşavirlik kuruluşlarından alınabilecek.Kategoriler
+90 532 366 59 40

orunemlak.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir