İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Alım Satım Sözleşmesi

Gayrimenkul Alış, Satış Sözleşmesi

Mülk Sahibinin:

Adı – Soyadı :………………………… T.C No: ……………………Tel No:………………

Ünvanı :……………………………………

Adresi :……………………………………

Alıcının:

Adı – Soyadı :……………………………T.C No:……………………Tel No:………………

Ünvanı :………………………………………

Adresi :………………………………

Emlak Komisyoncusunun:

Adı Soyadı:……………………………Tel No:………………………………

Ünvanı :…………………………………………

Adresi :………………………………

Vergi Dairesi :……………………Vergi No:………………………

Gayrimenkulün:

Cinsi:……………………… İli………………………İlçesi……………………

Ada No:………………………Parsel No:……………………Pafta No:………………

Mahallesi:………………  Caddesi:……………………Sokağı……………

Apt. adı:………………………Apt. No:………………………Kapı No:…………………

Alıcı………………………………İle mülk sahibi ……………………ve Emlak

Komisyoncusu; yukarıda bahsi geçen gayrimenkulün satışı üzerinde taraflar, aşağıdaki şartlarla tapu devri yapılıncaya kadar anlaşmışlardır.

1-Satıcı ve alıcı mülkün satış bedelini……………………………olarak kabul etmişlerdir.

2-Satış bedeline mahsuben, gerçek satış akdi tamamlanıncaya kadar, emlak komisyoncusunda kalmak üzere alıcıdan …………………………… kapora alınmıştır.

3-Satışın ………………………… ’sı peşin, geriye kalan…………………………’sı da ……………………süre içinde ödenip, tapu devri yapılacaktır.

4-Bu anlaşma imzaladıktan sonra borçlar Kanunu’nun 156/2 maddesine göre taraflardan alıcı, bu gayrimenkulü mücbir sebepler ve tapu kaydında bulunan, alıcının gayrimenkulü almasındaki menfaatini zedeleyen şerhlerin bulunması dışında, almaktan vazgeçtiği takdirde, emlak komisyoncusunun uhdesinde bulunan kaporayı geri almayacaktır ve bu kaparo mülk sahibine teslim edilecektir.

5-Bu anlaşma imzalandıktan sonra Borçlar Kanunu’nun 156/2 maddesine göre taraflardan satıcı, bu gayrimenkulü mücbir sebepler dışında, satmaktan vazgeçtiği takdirde, alıcıya kapora miktarı kadar tazminat ödemekle yükümlüdür. Ayrıca emlak komisyoncusunun uhdesinde bulunan kaparo da alıcıya teslim edilecektir.

6-Alıcı ve satıcı, her biri kendilerine bu anlaşmayı sağlayan emlak komisyoncusuna anlaşmanın imzalanması sırasında, gerçek satış bedeli üzerinden %3 komisyon ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Taraflar komisyon ücretinin fazlalığından bahisle tenkisi hakkında talep ve müracaat haklarından şimdiden gayri kabili rücu, kayıt ve şartı ile feragat etmiş addedilir.

7-Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu anlaşmada yazılı tazminatlarla birlikte ayrıca diğer tarafın maruz kalacağı her nevi zarar ziyanı mahkeme, icra masraflarını ve vekâlet ücretini de ödemekle yükümlüdür.

8-Bu anlaşmanın uygulanmasından doğacak, her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde ……………… Mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.  …………/…………/20………

9-Özel Şartlar:…………………………

 SATICI                                    EMLAK KOMİSYONCUSU                              ALICI

Yararlı Bilgiler
+90 532 366 59 40

orunemlak.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir