İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Kira Kontratı Örneği

KİRA KONTRATI

KİRAYA VEREN     :          

ADRESİ                 :  

KİRACI                  :          

ADRESİ                 :  

KİRA KONUSU       :  ………………………'ye ait,…………………… adresindeki dükkanın kiralanması 

KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ :           ……/…./201 

KİRA SÜRESİ         :            ( …. ) YIL  

1-   İlk yıl için (../../…../../…./ tarihleri arası ) aylık kira bedelleri …. (…...) Türk Lirası'dır. Aylık kira bedeli ödemeleri her ayın 1. günü nakit olarak ve kiraya verenin yukarıda yazılı adresine yapılacaktır. İlk Yıl Toplam Kira Bedeli …. ( …….. ) Yeni Türk Lirasıdır.. 

2-  2.Yıl için ( ../../….../../…./ tarihleri arası ) aylık kira bedelleri ….. (……) Yeni Türk Lirası'dır.  Aylık kira bedeli ödemeleri her ayın 1. günü nakit olarak ve kiraya verenin yukarıda yazılı adresine yapılacaktır. 2. Yıl Toplam Kira bedeli … (…………….. ) Yeni Türk Lirasıdır.  

 3-  3. Yıl için ( ../../….../../…./ tarihleri arası ) aylık kira bedelleri …….(……) Yeni Türk Lirasıdır. Aylık kira bedeli ödemeleri  her ayın 1. günü nakit olarak, kiraya verenin yukarıda yazılı adresinde  ödenecektir. 3. yıl için Toplam kira bedeli ….. ( ……) Yeni Türk Lirasıdır.          

4-  3. yıldan sonra taraflar kira akdini devam ettirmek isterlerse yıllık kira miktarını ,artış oranını ve kira müddetini yeniden görüşeceklerdir.  

5-  Kira konusu dükkan elektrik saati ve tesisatı,( ) adet terek, rafı, ( ) adet tezgah ve ( ) adet büyük boy aynası ile hiç masrafsız, tam kullanıma hazır olarak kiracıya teslim edilmiştir. Kiracı tahliye anında dükkanı aldığı gibi teslim edecek olup, işi gereği kullanım  için yapacağı masrafları hiçbir surette kiraya verenden talep etmeyecektir. Kira akdi devam ederken veya tahliye anında kiracı yapacağı  hiçbir masrafı talep etmeyecektir.  

6- Dükkanın elektrik, su, kapıcı, yakıt, telefon, çöp vergisi kiracıya ait olup, bunlardan kiraya verenin hiçbir sorumluluğu yoktur.  

7- Kararlaştırılan kira bedelleri net olup, kiracı ayrıca bu rakam üzerinden STOPAJ VERGİSİ ödeyecektir.Stopaj vergisi kira bedeline ek olarak kiracıya aittir.  

8- Kiracı kiraya verenin yazılı izni olmadan kira konusu dükkanı, bir başkasına devredemez, kiraya veremez, yanına ortak alamaz.   

9- Kiracı kiraya verenin yazılı izni olmadan kira konusu taşınmazda tadilat, tamirat ve esaslı değişiklik yapamaz.  

10- Aylık kira bedellerinden  biri veya hepsi   gününde veya hiç ödenmez ise diğer aylık ve  yıllık kira bedelleri de muaccel hale gelecektir.  

11- Tarafların bu kontratta yazılı adresleri kanuni tebligat adresleri olup, adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılmış ve yapılacak tebligatlar muteber olacaktır.   

12-  Bu kira akdinden doğacak ihtilaflarda (……) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, yetki hususu özel olarak kararlaştırılmıştır.  

13- İşbu kontrat 2 suret olarak tanzim edilmiş ve birer suret taraflara verilmiştir. 

14- Kira konusu taşınmaz, bakkaliye, büfe olarak kullanılacaktır.    ……. /……/201     

 KİRAYA VEREN                         KİRACI                                             KEFİL 

(Adı-Soyadı)                           (Adı-Soyadı)                                   (Adı-Soyadı)

Yararlı Bilgiler
+90 532 366 59 40

orunemlak.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir