İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımlı projeler

Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımlı projeler

Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımlı projeler

İdaremiz alt ve orta gelir grubunun yanı sıra üst gelir grubunun taleplerine yönelik olarak da projeler hazırlamaktadır. Özel sektörle işbirliği içinde gerçekleştirilen ve bir tür arsa satışı niteliğinde olan “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli” ile kamunun elindeki araziler en iyi şekilde değerlendirilmekte, İdaremize ve dolayısıyla devlete kaynak sağlanmakta ve nitelikli çevreler oluşturulmaktadır. Bu projelerde temel ilke, satışı amaçlanan arazilerin ekspertiz ve piyasa değerlerinin üzerinde bir fiyatla ihale edilerek gelir elde edilmesidir. Buradan elde edilen gelirle, İdaremizin mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan vatandaşlarımıza yönelik konut üretimi ve tüm yatırımları finanse edilmektedir.
Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı esasına göre yapılan satış modelinde, gayrimenkullerin pazarlama ve satış faaliyetleri, sözleşme gereği yüklenici firmalar tarafından yapılmaktadır. İdare ise yapılan satışlardan gelir payı almaktadır. Bu nedenle satış esnasında alıcılar ile imzalanan “Satış Sözleşmeleri” de yüklenici tarafından düzenlenmekte ve satış sözleşmelerinin “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” hükümlerine uygun tanziminden “Yüklenici Firma” sorumlu olmaktadır.
Yüklenici, satışlar süresince İdarenin de onayını almak kaydıyla; talepteki, ekonomik göstergelerdeki, konut piyasa koşullarındaki ve konut kredisi faizlerindeki değişimler ile beklentileri göz önünde bulundurarak, Satış Toplam Gelirini sağlaması kaydıyla fiyat ayarlaması yapabilmektedir. Konut kredilerinin yaygın olması nedeniyle satışlar genellikle banka kredili olarak yapılmaktadır.
İdare payının güvence altına alınması, yüklenicinin sözleşmede yer alan taahhütlerini yerine getirmesinin kontrol altına alınması ve projenin finansmanının kolaylıkla takip edilebilmesi amacıyla, satış gelirleri İdare adına açılmış olan ilgili projeye ait TOKİ Hasılat Payı Karşılığı Emanet/Teminat Hesapları’nda toplanmaktadır. İdaremiz, söz konusu hesapta biriken toplam satış gelirinden payını günlük olarak kullanmasına rağmen yüklenicinin payı, taahhüt konusu işlerin ilerlemesine paralel olarak inşaat seviyelerine göre sözleşmeyle belirlenen oranlarda serbest bırakılmaktadır. Bu sayede, projenin devamının güvence altına alınması amaçlanmaktadır.

Kaynak: TokiKategoriler
+90 532 366 59 40

orunemlak.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir